Няма! Ей сега свършѝ! Сажеляам!
Обаче имаме останáл малко джаз?

Сръбското, което беше западно едно време